Vice Ordförande

Wow, vilken ära att få vara med och starta upp en livsviktig förening Föreningen livskämpar och att få vara en del av den lika viktiga styrelsen.

Föreningen livskämpar är en demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening.

Föreningen är nystartad och i dagsläget finns endast en styrelse som träffas digitalt. Vi har ännu ingen fysik plats eller föreningslokal där vi kan träffas.

Under 2022 arbetar vi för att bygga upp föreningen och med förhoppning att vi ska finnas fysiskt på flera platser i vårt land.

Livskämpar arbetar för personer som lever med, eller riskerar att leva med suicidalitet eller som försökt ta sitt liv samt deras närstående. Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för att tänka på, planera eller genomföra suicidförsök och/eller suicid.

Vi planerar och söker medel för att ha workshops med målgruppen där vi tillsammans utvecklar fler Lumenos till appen Lumeno samt att bli och vara en mötesplats.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *