En coach hjälper dig att definiera vad du vill
och våga genomföra det.

Tjänster

Med skräddarsytt upplägg blir din arbetsgrupp mer välmående, mer kommunikativ, får ökad förståelse för sig själv och andra och med sikte framåt nås uppsatta mål.
Exempel på aktiviteter är personlighetsanalyser, individuell handledning och gemensamma övningar. 

Coachning

Coachning är en lösningsfokuserad metod som tar fasta på, och fokuserar på alla de positiva egenskaper och resurser som varje människa har. En coach hjälper dig att förstå vad som är viktigt för dig, vad du behöver för att göra rätt val, definiera vad du vill och att våga genomföra det.

 

Coachning kan utföras i grupp eller enskilt. 

För den enskilde medarbetaren kan det vara ett behov av stöd runt en personlig händelse eller något arbetsrelaterat.

För dig som chef stöd i din ledarroll, allt från ditt ledarsätt till tuffa samtal med medarbetare. 

Workshops

Att arbeta med coachande förhållningssätt i grupp innebär att vi fokuserar på vad som sker och upplevs nu och tar oss därifrån framåt. Övningar kan förekomma under träffarna och även uppgifter mellan träffar. Lämpar sig för ledningsgrupper och medarbetargrupper.

Ökad förståelse för sig själv och sina medarbetare runt kommunikation, egenskaper och mot gemensamt mål. 

Föreläsningar

Inspiration, ny kunskap och ökad medvetenhet.


Personlig utveckling, grupprocesser, service och bemötande, 1a intryck och kommunikation.


Hur når du som vill söka nytt arbete ut med ditt CV, personliga brev och profil på LinkedIn

“Cecilia Cekestrand är en person som med värme och ett uppfriskande synsätt på arbetslivet och livet får dig att växa och inse att allt är möjligt. Jag kan varmt rekommendera henne som coach.”

- Anja Lindahl