Workshops

Coaching är en lösningsfokuserad metod som tar fasta på, och fokuserar på alla de positiva egenskaper och resurser som varje människa har. En coach hjälper dig att förstå vad som är viktigt för dig, vad du behöver för att göra rätt val, definiera vad du vill och att våga genomföra det.

Om gruppen kommer från en och samma avdelning/funktion riktar vi in oss på det ni vill åstadkomma och förändra i er grupp. Det kan vara månatligt stöd i vardagssituationer, att kommunikationen inte fungerar på önskvärt sätt, alternativ att det är oklarheter i rollerna. Kanske ni bara vill hitta gemensamma mål.

För företag

Boka kostnadsfritt planeringsmöte

Är du intresserad av att bli coachad eller har frågor – tveka inte att kontakta mig!

Jag återkommer med ett svar så snart jag kan!