Workshop med personal på, Sweco i Karlstad

2 dagars workshops runt teambuilding, målbildsuppfyllelse, personligheter, 1a-intryck samt den egna och den gemensamma spelplanen.

Skrivet av Cecilia Cekestrand

November 10, 2021

Lämna en kommentar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält markeras med *