Workshop med personal på, Sweco i Karlstad

2 dagars workshops runt teambuilding, målbildsuppfyllelse, personligheter, 1a-intryck samt den egna och den gemensamma spelplanen.

Skrivet av Cecilia Cekestrand

November 10, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *