Studie- och Yrkesvägledare SYV

2018-2019 Lillerudsgymnasiet 1 d/v

2018-2021 Praktiska Gymnasiet i Karlstad 1 d/v

SYV-uppgifter som samtal runt studiemotivation, omval, studieplaner och vidare studier.

Ansvarade och höll i Arbetsmarknadskunskapsdagar och CV-skrivning samt föreläste om 1a intryck och bemötande.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *