Omställning

190525-200331 Hade jag underkonsult uppdrag hos Randstad (tidigare Antenn Consulting) för att stötta uppsagda på Arbetsförmedlingen i Värmland, Örebro, Falun och Borlänge. Individuell coachning samt workshopsserie i sex delar runt cv-skrivning, LinkedIn, nätverkande, 1a intryck mm. Trygghetsstiftelsen

Skrivet av Cecilia Cekestrand

November 10, 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *