Coaching

Vad är coaching och hur fungerar det:
Coaching är en lösningsfokuserad metod, eller egentligen ett hopplock av en rad metoder, som tar fasta på och fokuserar på alla de positiva egenskaper och resurser som varje människa har. En coach hjälper dig att förstå vad som är viktigt för dig och vad du behöver för att göra rätt val samt definiera vad du vill och att våga genomföra det.

I coaching har man valt ut de bästa och mest effektiva redskapen och man utgår från, samt tror på att varje individ har all kunskap, potential och svar inom sig.

Coaching är inte terapi och bygger på ett samarbete mellan coach och klient. En av de metoder som tydligt influerar coachingen är Kognitiv Beteende Terapi. Det innebär bland annat att man jobbar lösningsfokuserat och efter att tankar har ett samband med känslor. Vi kan själva styra över våra tankar och på så sätt styra hur vi mår.

Därför hjälper jag dig att själv hitta svaren och klargöra vilka lösningar som kan vara de bästa för dig. Varaktig förändring skapas bäst genom egen inre insikt och klarhet, inte genom vad någon säger åt en att ”man ska” eller ”borde”.
Jag hjälper Dig att själv bli medveten om- och fokusera på dessa samt hjälper Dig att själv hitta lösningar och svar.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *