Mina tjänster

Är det något som skaver? Vill du ha stöd i vilken väg du ska ta privat eller yrkesmässigt. Vill du designa ditt eget liv? Jag erbjuder dig certifierad coaching runt det som är viktigt för just DIG. Allt från arbete till hälsa och relationer och ledarskap eller drömuppfyllelse.

Coachning

Coaching är inte terapi utan bygger på ett samarbete mellan coach och klient. Det innebär bland annat att man jobbar lösningsfokuserat och utifrån att tankar har ett samband med känslor.

Workshops

Grupprocesser- vad händer i en grupp vid personalbyte, omorganisationer, chefsbyte?
Hälsa för att minska sjukfrånvaro och/eller öka motivation och förståelse för gemensamma mål.

Föreläsningar

Föreläsning om personlighetstyper/kommunikationsstilar, bemötande inspiration, mina erfarenheter av att arbeta med unga, psykisk ohälsa, projektledning mm. Hör av dig så pratar vi ihop oss!

Jag skräddarsyr upplägg för att få din arbetsgrupp mer välmående och med sikte framåt nå uppsatta mål. Detta med tex hjälp av personlighetsanalyser, handledning och gemensamma aktiviteter.

Jag erbjuder konsultuppdrag på skolor som vägledare, kurator och/eller har grupper runt personlig utveckling/livskunskap. Jag är utbildad i MI (motiverande samtal) både för individ och grupp samt i Kognitivt relationellt förhållningssätt och 7-tjugometoden.

Jag tar uppdrag runt omställning via kompletterande aktörer för att stötta personer till arbete eller studier, vilket är det jag bland annat arbetat med

Jag har stor erfarenhet av att arbeta med frågor som rör hälsa, psykisk och fysisk. Jag erbjuder coachning på “vatten” då jag är certifierad Boardyoga-instruktör och individuellt upplägg för din egna personliga utveckling.

Jag brinner för gott ledarskap och är van att arbeta som projektledare och har ansvarat för både små och stora framgångsrika uppdrag. Det senast ett ESF-projekt åt Gymnasieförvaltningen i samverkan med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen där målgruppen var 15-20 åringar som inte har en gymnasieexamen sk hemmasittare.

  • Stand up paddelboard SUP

    Under hösten 2021 utbildade jag mig till instruktör i Boardyoga via Boardyoga Sweden och har under sommaren 2022 erbjudit träning i grupp och individuell coaching på bräda. Via mitt eget företag men också i samarbete med Havsgymmet och Vänerkajak.

    Jag har nu stängt för säsongen men dyker säkert upp till våren igen. Tack alla som hängt med mig ute på vattnet denna sommar.

    I mitt arbete med unga har jag använt SUP som ett verktyg för att främja den egna personliga utvecklingen så som tex självförtroende.

Coachning

Coaching är en lösningsfokuserad metod som tar fasta på, och fokuserar på alla de positiva egenskaper och resurser som varje människa har. En coach hjälper dig att förstå vad som är viktigt för dig, vad du behöver för att göra rätt val, definiera vad du vill och att våga genomföra det.

I coaching utgår man från att varje individ har all kunskap, potential och svar inom sig och att coachen hjälper dig att själv hitta svaren och klargöra vilka lösningar som kan vara de bästa för dig.

Varaktig förändring skapas bäst genom egen inre insikt och klarhet, inte genom vad någon säger åt en att ”man ska” eller ”borde”.

Workshops

Om gruppen kommer från en och samma avdelning/funktion riktar vi in oss på det ni vill åstadkomma och förändra i er grupp. Det kan vara månatligt stöd i vardagssituationer, att kommunikationen inte fungerar på önskvärt sätt, alternativ att det är oklarheter i rollerna. Kanske ni bara vill hitta gemensamma mål.

Att arbeta med coachande förhållningssätt i grupp innebär att vi fokuserar på vad som sker och upplevs nu och tar oss därifrån framåt. Övningar kan förekomma under träffarna och även uppgifter mellan träffar. Lämpar sig för ledningsgrupper och medarbetargrupper.

Föreläsningar

Jag föreläser om personlighetstyper, kommunikation, inspiration, bemötande, personlig utveckling, mina erfarenheter av att arbeta med unga, psykisk ohälsa, projektledning, CV-skrivning mm. Hör av dig så pratar vi ihop oss!

Mina tjänster kan anpassas efter dina behov

Jag anpassar mig efter dig och coachar digitalt via Zoom, över telefon, kommer till din arbetsplats, vi ses på mitt kontor, tar en walk´n talk eller under en SUP-tur

För företag

För företag

Enskild certifierad coaching för personal vid tex återgång i arbete efter sjukskrivning eller för att diskutera framtida utvecklingsmöjligheter.

Samtal runt hälsa för att minska sjukfrånvaro och/eller öka motivation och förståelse för gemensamma mål. Mindre sjukfrånvaro är lika med högre närvaro och ökad möjlighet till bättre resultat.

Coachande handledning i grupp.

För chefer och ledare certifierad coachning/ledarskapsstöd.

För privatperson

För privatperson

Livscoaching. Din egna måluppfyllelse mot livsförändring, hitta din motivation, byte av jobb, uppfylla en dröm, lyfta blicken och se nästa steg. Jag är certifierad

Livscoaching, din egna måluppfyllelse mot livsförändring. Hitta din motivation, byte av jobb, uppfylla en dröm, lyfta blicken och se nästa steg. Jag är certifierad coach och utbildad i MI.

Jag anpassar mig efter dig och coachar digitalt via Zoom, över telefon, kommer till din arbetsplats, vi ses på mitt kontor, tar en walk´n talk eller under en SUP-tur

Har du frågor? Tveka inte att kontakta mig via mail på ccmop@telia.se eller genom mitt kontaktformulär